บัญชีเครือญาติ

ในการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก จำเป็นจะต้องจัดทำบัญชีเครือญาติ ก็เพื่อให้ศาลทราบว่าเจ้ามรดกมีทายาทกี่คน มีใครบ้างที่มีสิทธิจะได้รับทรัพย์มรดก

บัญชีเครือญาติ

ผู้มีสิทธิรับมรดกของ นายสาม ยุติธรรม ผู้ตาย

นายหนึ่ง ยุติธรรม          สมรส          นางสอง ยุติธรรม

                                                                (บิดา ถึงแก่กรรม)                            (มารดา ยังมีชีวิตอยู่)

นายสาม ยุติธรรม          สมรส          นางสี่ ยุติธรรม

                                                                      (ผู้ตาย สามี)                                       (ภริยา)

นายห้า ยุติธรรม

(บุตร)

รับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ………………………………….ทายาท