สวัสดีครับผม ทนายดนตร์ ครับ เป็นทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย พร้อมทีมงานทนายความ ให้บริการงานทั่วไปทางกฎหมาย รับว่าความทั่วประเทศ เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ปรึกษาทนาย ครั้งละ 200 บาท โอนเงินมาก่อนนะครับ ปรึกษากฎห​มาย สงสัยตรงไหน มีแนวทางยังไงบ้าง เรื่องแบบนี้ ยอดเงินเท่านี้ ฟ้องแล้วจะคุ้มไหม

ส่งจดหมายทวงหนี้ (โนติส)​ เช่น กู้ยืมเงินแล้วไม่คืน ค้างค่าแชร์ เริ่มต้นฉบับละ 500 บาท

ร่างสัญญา​ ร่างพินัยกรรม

ยื่นคำฟ้องคำร้อง ยื่นคำให้การต่อสู้คดี เจรจาไกล่เกลี่ย

WORK FROM HOME

สำนักงานทนายดนตร์ ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร และ หมู่บ้าน The Village อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

บริการของเรา

บริการงานทั่วไปทางกฎหมาย รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ฟ้องร้องให้การต่อสู้คดี ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาทุกคดี ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก จดทะเบียนรับรองบุตร อุทธรณ์ ฎีกา แก้อุทธรณ์ แก้ฎีกา ร่างสัญญา บังคับคดียึดอายัดทรัพย์สิน จดทะเบียนบริษัท ประกันตัว รับเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ให้คำแนะนำปรึกษากฎหมายเบื้องต้น และเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย

รับยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

ไต่สวนออนไลน์ผ่าน Line อยู่ที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องไปศาล

แล้วรอรับคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด อยู่ที่บ้านได้เลยครับ

เสียชีวิตจากโควิท 19 ก็รับนะครับ

ทนายดนตร์

› นิติศาสตร์บัณฑิต (นบ.) ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
› บัตรประจำตัวทนายความ ประเภทตลอดชีพ เลขที่ 2035/2556
› ที่ปรึกษากฎหมายเด็ก ในศาลเยาวชนและครอบครัว
› เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สมัยที่ 66 ปีการศึกษา 2556 จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย ‚ สำนักกฎหมายบัณฑิตธรรมฯ , สำนักงานเมตตาธรรมทนายความ , ทนายเครือข่าย ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

ทนายความ

ดนตร์ เกษมรัชดารักษ์

ทนายดน

รณรงค์ วิเชียรเขียว

ลุงทนายรงค์

วิธวิทย์ พรหมอักษร

ทนายวิธ

ธงไทย สุริวรรณ์

ทนายไท

ธมกร วรกิจมงคลโชติ

ทนายบาส

นรเศรษฐ์ นาหนองตูม

ทนายรอน

นิวัฒน์ สอนทิพย์

ทนายวัฒน์

เบญจพล ศรีรักษา

ทนายเบน

วีรนันท์ ฮวดศรี

ทนายป๊อก

ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์

ทนายแจม

กฎหมายน่ารู้