เมื่อต้องเป็นพยานในศาล

นอกจากโจทก์จำเลยที่จะต้องมาเบิกความเป็นพยานในคดีของตนแล้ว บุคคลทุกคนไว้ว่าใครก็ตามอาจต้องมาเบิกความในฐานะพยานด้วยกันทั้งนั้น แล้วพยานจะต้องทำอะไรบ้างและมีขั้นตอนการสืบพยานอย่างไร

การเตรียมตัวก่อนเป็นพยาน

เมื่อรู้ว่าต้องมาเบิกความในฐานะพยานแล้ว ให้ดูว่าต้องไปศาลไหน วันที่เท่าไหร่ เวลาอะไร เป็นพยานโจทก์หรือพยานจำเลย ซึ่งพยานจะต้องไปศาลตามวันเวลาที่กำหนด โดยแต่งตัวสุภาพเรียบร้อย และเข้าห้องพิจารณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ศาลและทนายความทราบว่าพยานคดีนี้มาศาลแล้ว

พยานต้องเบิกความด้วยวาจาตอบคำถามที่ศาลหรือทนายความถามตามความจริง ตามที่พยานได้รู้ ได้เห็น ได้ยิน หรือได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่จะเบิกความ ถ้าโกหกอาจได้รับโทษทางอาญาข้อหาเบิกความเท็จได้ ถ้าหากพยานไม่รู้หรือจำไม่ได้หรือไม่แน่ใจก็ตอบไปตามนั้น และไม่ควรตอบเกินเลยไปจากคำถามเพราะอาจทำให้เสียรูปคดีได้ บางกรณีทนายความอาจจะต้องมีการซักซ้อมพยานกันก่อนวันนัดสืบพยาน

ขั้นตอนการสืบพยาน

ก่อนเบิกความพยานจะต้องสาบานตนตามศาสนา เมื่อสาบานตนเสร็จศาลจะถามพยานเกี่ยวกับ ชื่อ อายุ ที่อยู่ อาชีพ ตำแหน่ง และความเกี่ยวพันกับคู่ความ แล้วศาลจะให้ทนายความที่อ้างพยานมาเริ่มทำการซักถามพยาน เมื่อได้ซักถามพยานเสร็จแล้ว ทนายความอีกฝ่ายหนึ่งก็จะถามค้านพยานต่อ เมื่อได้ถามค้านพยานเสร็จแล้ว ทนายความที่อ้างพยานมาก็จะถามติงอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพยานเบิกความเสร็จแล้ว ศาลจะอ่านคำเบิกความให้พยานฟัง หากพยานเห็นว่าไม่ตรงกับที่เบิกความไปก็สามารถขอแก้ไขให้ถูกต้องได้ แล้วลงลายมือชื่อไว้ในคำเบิกความนั้น

แต่ถ้าหากพยานไม่สามารถไปศาลในวันนัดได้ เพราะเจ็บป่วยหรือติดธุระสำคัญ พยานควรแจ้งให้ศาลและทนายความทราบก่อนวันนัดสืบพยานด้วย

ทนายความ ปรึกษากฎหมายกับทนายฟรี