ทนาย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 204 หมู่ 1 ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

ทนายความจังหวัดสระบุรี
ทนายสระบุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี

ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตร เรียกค่าเลี้ยงดูบุตร ฟ้องหย่า ฟ้องชู้ เรียกค่าเสียหาย เป็นต้น

จังหวัดสระบุรี มี 13 อำเภอ
1. อำเภอเมืองสระบุรี
2. อำเภอแก่งคอย
3. อำเภอหนองแค
4. อำเภอวิหารแดง
5. อำเภอหนองแซง
6. อำเภอบ้านหมอ
7. อำเภอดอนพุด
8. อำเภอหนองโดน
9. อำเภอพระพุทธบาท
10. อำเภอเสาไห้
11. อำเภอมวกเหล็ก
12. อำเภอวังม่วง
13. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ