ทนาย ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

เลขที่ 204 หมู่ 1 ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

ทนายความจังหวัดอยุธยา
ทนายอยุธยา

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี 16 อำเภอ
1. อำเภอพระนครศรีอยุธยา
2. อำเภอท่าเรือ
3. อำเภอนครหลวง
4. อำเภอบางไทร
5. อำเภอบางบาล
6. อำเภอบางปะอิน
7. อำเภอบางปะหัน
8. อำเภอผักไห่
9. อำเภอภาชี
10. อำเภอลาดบัวหลวง
11. อำเภอวังน้อย
12. อำเภอเสนา
13. อำเภอบางซ้าย
14. อำเภออุทัย
15. อำเภอมหาราช
16. อำเภอบ้านแพรก