ทนายความ จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 70-72 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ทนายความจังหวัดเพชรบูรณ์
ทนายเพชรบูรณ์

ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี
ศาลจังหวัดหล่มสัก
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ มี 11 อำเภอ
1. อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
2. อำเภอชนแดน
3. อำเภอหล่มสัก
4. อำเภอหล่มเก่า
5. อำเภอวิเชียรบุรี
6. อำเภอศรีเทพ
7. อำเภอหนองไผ่
8. อำเภอบึงสามพัน
9. อำเภอน้ำหนาว
10. อำเภอวังโป่ง
11. อำเภอเขาค้อ