ทนายความ จังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 70-72 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ทนายความจังหวัดอุตรดิตถ์
ทนายอุตรดิตถ์

ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ มี 9 อำเภอ
1. อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
2. อำเภอตรอน
3. อำเภอท่าปลา
4. อำเภอน้ำปาด
5. อำเภอฟากท่า
6. อำเภอบ้านโคก
7. อำเภอพิชัย
8. อำเภอลับแล
9. อำเภอทองแสนขัน