ทนายความ จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 70-72 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ทนายความจังหวัดอุดรธานี
ทนายอุดรธานี

ศาลจังหวัดอุดรธานี
ศาลแขวงอุดรธานี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี มี 20 อำเภอ
1. อำเภอเมืองอุดรธานี
2. อำเภอกุดจับ
3. อำเภอหนองวัวซอ
4. อำเภอกุมภวาปี
5. อำเภอโนนสะอาด
6. อำเภอหนองหาน
7. อำเภอทุ่งฝน
8. อำเภอไชยวาน
9. อำเภอศรีธาตุ
10. อำเภอวังสามหมอ
11. อำเภอบ้านดุง
12. อำเภอบ้านผือ
13. อำเภอน้ำโสม
14. อำเภอเพ็ญ
15. อำเภอสร้างคอม
16. อำเภอหนองแสง
17. อำเภอนายูง
18. อำเภอพิบูลย์รักษ์
19. อำเภอกู่แก้ว
20. อำเภอประจักษ์ศิลปาคม