ทนายความ จังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 70-72 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ทนายความจังหวัดสมุทรสงคราม
ทนายสมุทรสงคราม

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม มี 3 อำเภอ
1. อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
2. อำเภอบางคนที
3. อำเภออัมพวา