ทนายความ จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 70-72 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ทนายความจังหวัดภูเก็ต
ทนายภูเก็ต

ศาลจังหวัดภูเก็ต
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต มี 3 อำเภอ
1. อำเภอเมืองภูเก็ต
2. อำเภอกะทู้
3. อำเภอถลาง