ทนายความ จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ทนายความจังหวัดพิษณุโลก
ทนายพิษณุโลก

ศาลจังหวัดพิษณุโลก
ศาลแขวงพิษณุโลก
ศาลจังหวัดนครไทย
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก มี 9 อำเภอ
1. อำเภอเมืองพิษณุโลก
2. อำเภอนครไทย
3. อำเภอชาติตระการ
4. อำเภอบางระกำ
5. อำเภอบางกระทุ่ม
6. อำเภอพรหมพิราม
7. อำเภอวัดโบสถ์
8. อำเภอวังทอง
9. อำเภอเนินมะปราง