ทนายความ จังหวัดพิจิตร

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 70-72 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ทนายความจังหวัดพิจิตร
ทนายพิจิตร

ศาลจังหวัดพิจิตร
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร มี 12 อำเภอ
1. อำเภอเมืองพิจิตร
2. อำเภอวังทรายพูน
3. อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
4. อำเภอตะพานหิน
5. อำเภอบางมูลนาก
6. อำเภอโพทะเล
7. อำเภอสามง่าม
8. อำเภอทับคล้อ
9. อำเภอสากเหล็ก
10. อำเภอบึงนาราง
11. อำเภอดงเจริญ
12. อำเภอวชิรบารมี