ทนายความ จังหวัดพังงา

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 70-72 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ทนายความจังหวัดพังงา
ทนายพังงา

ศาลจังหวัดพังงา
ศาลจังหวัดตะกั่วป่า
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา

จังหวัดพังงา มี 8 อำเภอ
1. อำเภอเมืองพังงา
2. อำเภอเกาะยาว
3. อำเภอกะปง
4. อำเภอตะกั่วทุ่ง
5. อำเภอตะกั่วป่า
6. อำเภอคุระบุรี
7. อำเภอทับปุด
8. อำเภอท้ายเหมือง