ทนายความ จังหวัดพะเยา

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 70-72 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ทนายความจังหวัดพะเยา
ทนายพะเยา

ศาลจังหวัดพะเยา
ศาลจังหวัดเชียงคำ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา มี 9 อำเภอ
1. อำเภอเมืองพะเยา
2. อำเภอจุน
3. อำเภอเชียงคำ
4. อำเภอเชียงม่วน
5. อำเภอดอกคำใต้
6. อำเภอปง
7. อำเภอแม่ใจ
8. อำเภอภูซาง
9. อำเภอภูกามยาว