ทนายความ จังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 70-72 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ทนายความจังหวัดปราจีนบุรี
ทนายปราจีนบุรี

ศาลจังหวัดปราจีนบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี มี 7 อำเภอ
1. อำเภอเมืองปราจีนบุรี
2. อำเภอกบินทร์บุรี
3. อำเภอนาดี
4. อำเภอบ้านสร้าง
5. อำเภอประจันตคาม
6. อำเภอศรีมหาโพธิ
7. อำเภอศรีมโหสถ