ทนายความ จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 70-72 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ทนายความจังหวัดปทุมธานี
ทนายปทุมธานี

ศาลจังหวัดปทุมธานี
ศาลจังหวัดธัญบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี มี 7 อำเภอ
1. อำเภอเมืองปทุมธานี
2. อำเภอคลองหลวง
3. อำเภอธัญบุรี
4. อำเภอหนองเสือ
5. อำเภอลาดหลุมแก้ว
6. อำเภอลำลูกกา
7. อำเภอสามโคก