ทนายความ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 70-72 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ทนายความจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทนายนครศรีธรรมราช

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
ศาลจังหวัดทุ่งสง
ศาลแขวงทุ่งสง
ศาลจังหวัดปากพนัง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช มี 23 อำเภอ
1. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
2. อำเภอพรหมคีรี
3. อำเภอลานสกา
4. อำเภอฉวาง
5. อำเภอพิปูน
6. อำเภอเชียรใหญ่
7. อำเภอชะอวด
8. อำเภอท่าศาลา
9. อำเภอทุ่งสง
10. อำเภอนาบอน
11. อำเภอทุ่งใหญ่
12. อำเภอปากพนัง
13. อำเภอร่อนพิบูลย์
14. อำเภอสิชล
15. อำเภอขนอม
16. อำเภอหัวไทร
17. อำเภอบางขัน
18. อำเภอถ้ำพรรณรา
19. อำเภอจุฬาภรณ์
20. อำเภอพระพรหม
21. อำเภอนบพิตำ
22. อำเภอช้างกลาง
23. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ