ทนายความ จังหวัดตาก

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 70-72 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ทนายความจังหวัดตาก
ทนายตาก

สำนักงานนิวัฒน์ สอนทิพย์ ทนายความ เลขที่ 52/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ศาลจังหวัดตาก
ศาลจังหวัดแม่สอด
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก

จังหวัดตาก มี 9 อำเภอ
1. อำเภอเมืองตาก
2. อำเภอบ้านตาก
3. อำเภอสามเงา
4. อำเภอแม่ระมาด
5. อำเภอท่าสองยาง
6. อำเภอแม่สอด
7.อำเภอพบพระ
8. อำเภออุ้มผาง
9. อำเภอวังเจ้า