ทนายความ จังหวัดชลบุรี

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 70-72 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ทนายความจังหวัดชลบุรี
ทนายชลบุรี

ศาลจังหวัดชลบุรี
ศาลแขวงชลบุรี
ศาลจังหวัดพัทยา
ศาลแขวงพัทยา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี มี 11 อำเภอ
1. อำเภอเมืองชลบุรี
2. อำเภอบ้านบึง
3. อำเภอหนองใหญ่
4. อำเภอบางละมุง
5. อำเภอพานทอง
6. อำเภอพนัสนิคม
7. อำเภอศรีราชา
8. อำเภอเกาะสีชัง
9. อำเภอสัตหีบ
10. อำเภอบ่อทอง
11. อำเภอเกาะจันทร์