ทนายความ จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 70-72 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ทนายความจังหวัดขอนแก่น
ทนายขอนแก่น

ศาลจังหวัดขอนแก่น
ศาลแขวงขอนแก่น
ศาลจังหวัดพล
ศาลจังหวัดชุมแพ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น มี 26 อำเภอ
1. อำเภอเมืองขอนแก่น
2. อำเภอบ้านฝาง
3. อำเภอพระยืน
4. อำเภอหนองเรือ
5. อำเภอชุมแพ
6. อำเภอสีชมพู
7. อำเภอน้ำพอง
8. อำเภออุบลรัตน์
9. อำเภอกระนวน
10. อำเภอบ้านไผ่
11. อำเภอเปือยน้อย
12. อำเภอพล
13. อำเภอแวงใหญ่
14. อำเภอแวงน้อย
15. อำเภอหนองสองห้อง
16. อำเภอภูเวียง
17. อำเภอมัญจาคีรี
18. อำเภอชนบท
19. อำเภอเขาสวนกวาง
20. อำเภอภูผาม่าน
21. อำเภอซำสูง
22. อำเภอโคกโพธิ์ไชย
23. อำเภอหนองนาคำ
24. อำเภอบ้านแฮด
25. อำเภอโนนศิลา
26. อำเภอเวียงเก่า