ทนายความ จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 70-72 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ทนายความจังหวัดกาญจนบุรี
ทนายกาญจนบุรี

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี มี 13 อำเภอ
1. อำเภอเมืองกาญจนบุรี
2. อำเภอไทรโยค
3. อำเภอบ่อพลอย
4. อำเภอศรีสวัสดิ์
5. อำเภอท่ามะกา
6. อำเภอท่าม่วง
7. อำเภอทองผาภูมิ
8. อำเภอสังขละบุรี
9. อำเภอพนมทวน
10. อำเภอเลาขวัญ
11. อำเภอด่านมะขามเตี้ย
12. อำเภอหนองปรือ
13. อำเภอห้วยกระเจา