ทนายความ จังหวัดกระบี่

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 70-72 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ทนายความจังหวัดกระบี่
ทนายกระบี่

ศาลจังหวัดกระบี่
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่ มี 8 อำเภอ
1. อำเภอเมืองกระบี่
2. อำเภอเขาพนม
3. อำเภอเกาะลันตา
4. อำเภอคลองท่อม
5. อำเภออ่าวลึก
6. อำเภอปลายพระยา
7. อำเภอลำทับ
8. อำเภอเหนือคลอง