คำให้การจำเลยในคดีอาญา

ในคดีอาญาจำเลยจะให้การหรือไม่ก็ได้ หรือจะยื่นคำให้การเป็นหนังสือหรือแถลงต่อศาลด้วยวาจาก็ได้ เป็นสิทธิของจำเลย ซึ่งต่างกับคำให้การในคดีแพ่งเป็นอย่างมาก

คำให้การรับสารภาพ

ข้อ 1. จำเลยขอให้การรับสารภาพตามฟ้องโจทก์ทุกประการ ขอศาลได้โปรดพิจารณาพิพากษา ลงโทษจำเลยสถานเบา และรอการลงโทษแก่จำเลยด้วย

คำให้การปฏิเสธ

ข้อ 1. จำเลยขอให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์ทุกข้อหา ดังรายละเอียดที่จำเลยจะให้การในชั้นพิจารณา จำเลยมิได้เป็นผู้กระทำผิดตามฟ้อง จึงขอศาลได้โปรดพิพากษายกฟ้องโจทก์ และปล่อยตัวจำเลยพ้นข้อหาไป