คำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ

หากอัยการยื่นฟ้องคดีอาญาแล้ว ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการได้ โดยเป็นโจทก์ร่วมกัน แต่ต้องยื่นคำร้องเข้ามาก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา

คำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ

ข้อ 1. คดีนี้ศาลได้นัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

เนื่องจากผู้ร้องเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดของจำเลยในคดีนี้ ผู้ร้องจึงเป็นผู้เสียหายในคดีนี้

ผู้ร้องจึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้ผู้ร้องเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ โดยผู้ร้องขอถือเอาคำฟ้องและพยานหลักฐานของพนักงานอัยการโจทก์ เป็นคำฟ้องและพยานหลักฐานของผู้ร้องด้วย เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ม.30 คดีอาญาใดซึ่งพนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว ผู้เสียหายจะยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในระยะใดระหว่างพิจารณาก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนั้นก็ได้