คดีหมายเลขดำ หมายเลขแดง คืออะไร

ในแต่ละคดีจะมีหมายเลขกำกับทุกคดี นับตั้งแต่ยื่นฟ้องจนกระทั้งศาลมีคำพิพากษา จะมีหมายเลขคดีอยู่ 2 ชุด คือ คดีหมายเลขดำและคดีหมายเลขแดง

คดีหมายเลขดำ คดีหมายเลขแดง คืออะไร

คดีหมายเลขดำ หมายถึง หมายเลขคดีของเรื่องที่ยังดำมืดมิดอยู่ คือ คดีที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ยังไม่ได้มีคำพิพากษาหรือมีคำสั่ง

คดีหมายเลขแดง หมายถึง หมายเลขคดีของเรื่องที่ชัดแจ้งแดงแจ๋แล้ว คือ เป็นคดีที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีแล้ว

คดีหมายเลขดำและคดีหมายเลขแดง มีความสำคัญในกรณีที่ต้องการค้นหาสำนวนคดีในสารบบความของศาล เนื่องจากมีสำนวนคดีเยอะมาก จึงต้องมีการจัดเรียงสำนวนแต่ละคดีไว้เป็นหมวดหมู่ ลำดับเลขที่และปี พ.ศ. ไว้ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการติดตามค้นหาสำนวนแต่ละคดี

ในศาลชั้นต้น หรือศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา ก็จะมีหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดง ของแต่ละชั้นศาลแตกต่างกันไป ทนายจึงต้องระบุหมายเลขคดีให้ถูกต้องด้วย มิฉะนั้นจะหาสำนวนไม่พบ