ทนายดนตร์

😊 สวัสดีครับ เราคือทนายความและที่ปรึกษา พร้อมด้วยทีมงานทนายมืออาชีพทั่วประเทศ ให้บริการงานทั่วไปทางกฎหมาย รับว่าความทั่วประเทศ เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม

รับว่าความทั่วประเทศ

We Fight You Win

ฟ้องร้อง ต่อสู้คดี อุทธรณ์ ฎีกา แจ้งความร้องทุกข์ และบริการงานทั่วไปทางกฎหมาย

⚖ เรามีทีมทนายความมืออาชีพ พร้อมให้บริการงานทั่วไปทางกฎหมาย รับว่าความทั่วประเทศ ฟ้องร้อง ต่อสู้คดี แจ้งความร้องทุกข์ เจรจาไกล่เกลี่ย ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาทุกคดี อุทธรณ์ ฎีกา แก้อุทธรณ์ แก้ฎีกา ร่างหนังสือสัญญา ส่งหนังสือบอกกล่าวทวงหนี้ ยื่นเรื่องบังคับคดียึดอายัดทรัพย์สิน จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ประกันตัว อุทธรณ์คำสั่งที่ไม่ให้ประกันตัว และปรึกษากฎหมาย 🏛  คดีกู้ยืมเงิน ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย เช่าซื้อรถ เช็คเด้ง หมิ่นประมาท ทำร้ายร่างกาย ลักทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก รถชน ยาเสพติด ที่ดิน คดีครอบครัว ฟ้องหย่า ฟ้องชู้ แบ่งสินสมรส แบ่งมรดก แรงงาน ร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ขอจดทะเบียนรับรองบุตร ขอให้เป็นคนสาบสูญ ครอบครองปรปักษ์

บริการทางกฎหมาย

Law Service

⚖ ทีมทนายความมืออาชีพ พร้อมให้บริการงานทั่วไปทางกฎหมาย ปรึกษาทนายเบื้องต้น รับว่าความทั่วประเทศ ฟ้องร้อง ต่อสู้คดี แจ้งความร้องทุกข์ เจรจาไกล่เกลี่ย ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาทุกคดี อุทธรณ์ ฎีกา แก้อุทธรณ์ แก้ฎีกา ร่างหนังสือสัญญา ส่งหนังสือบอกกล่าวทวงหนี้ ยื่นเรื่องบังคับคดียึดอายัดทรัพย์สิน จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ประกันตัว อุทธรณ์คำสั่งที่ไม่ให้ประกันตัว 😊

27,956Facebookติดตาม
4ผู้ติดตามติดตาม
ทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์
  • นิติศาสตร์บัณฑิต ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
  • บัตรประจำตัวทนายความ เลขที่  2035/2556  สภาทนายความ
  • เนติบัณฑิตไทย สมัยที่  66  ปีการศึกษา  2556  เนติบัณฑิตยสภา
  • ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย ‚ สำนักกฎหมายบัณฑิตธรรมฯ , สำนักงานเมตตาธรรมทนายความ , ทนายเครือข่าย ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน , ทนายอาสา สภาทนายความ

ทนายความ

Lawyer Partner

ทนายดนตร์ และเพื่อนทนายความ ให้บริการด้วยความจริงใจ อย่างตรงไปตรงมา และรักษาผลประโยชน์ของท่านเป็นที่ตั้ง

ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ไต่สวนออนไลน์ทาง Google Meet อยู่ที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องไปศาล รอรับคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด อยู่ที่บ้านได้เลยครับ

กฎหมายน่ารู้