ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับ ผมทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เป็นทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย พร้อมทีมงานทนายความ ให้บริการงานทั่วไปทางกฎหมาย รับว่าความทั่วประเทศ เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษากฎหมายและคดีความในเบื้องต้นถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย โดยเราคำนึงถึงความถูกต้องและผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ ด้วยความจริงใจและเป็นกันเองครับ

สำนักงานทนายความ

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 70-72 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์โดย ส.ส. สิระ เจนจาคะ

รับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยเฉพาะบ่อนการพนัน หนี้นอกระบบ และอื่นๆ ติดต่อได้ที่ : บ้านทรงไทย ตรงข้ามศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เลขที่ 99/519 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

บริการของเรา

บริการงานทั่วไปทางกฎหมาย ให้คำแนะนำปรึกษากฎหมายเบื้องต้นฟรี รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ฟ้องร้องให้การต่อสู้คดี ทั้งคดีแพ่งคดีอาญา คดีปกครอง ทุกคดี ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก จดทะเบียนรับรองบุตร อุทธรณ์ ฎีกา แก้อุทธรณ์ แก้ฎีกา ร่างสัญญา บังคับคดียึดอายัดทรัพย์สิน จดทะเบียนบริษัท ประกันตัว รับเป็นที่ปรึกษากฎหมาย และเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย

ประวัติทนายดนตร์

›  นิติศาสตร์บัณฑิต (นบ.) ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
›  ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ เลขที่ 2035/2556 จากสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ
›  ที่ปรึกษากฎหมายเด็ก เลขที่ 58 4 102 047 ในศาลเยาวชนและครอบครัว
›  เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สมัยที่ 66 ปีการศึกษา 2556 จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ทนายความอิสระ , ที่ปรึกษากฎหมาย ‚ สำนักกฎหมายบัณฑิตธรรมฯ , สำนักงานเมตตาธรรมทนายความ , บริษัท สำนักงานกฎหมายศุภนิติ จำกัด , ทนายเครือข่าย ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน , ทนายอาสา สภาทนายความ ประจำส่วนราชการ กรุงเทพมหานคร

don don

ทีมทนายความ

ดนตร์ เกษมรัชดารักษ์

ทนายความ

รณรงค์ วิเชียรเขียว

ทนายความ

วิธวิทย์ พรหมอักษร

ทนายความ

ธงไทย สุริวรรณ์

ทนายความ

เบญจพล ศรีรักษา

ทนายความ

นิวัฒน์ สอนทิพย์

ทนายความ

สุวพร ทองอินทร์

ทนายความ

นรเศรษฐ์ นาหนองตูม

ทนายความ

กฎหมายน่ารู้

Call Now Button