ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับ ผมทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เป็นทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย พร้อมทีมงานทนายความ ให้บริการงานทั่วไปทางกฎหมาย รับว่าความทั่วประเทศ เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษากฎหมายและคดีความในเบื้องต้นถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย โดยเราคำนึงถึงความถูกต้องและผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ ด้วยความจริงใจและเป็นกันเอง ในแต่ละวันมีคนติดต่อทนายเข้ามาไม่ต่ำกว่าวันละ 20 คน หากไม่ได้รับสาย ผมจะโชว์เบอร์กลับไปนะครับ

สำนักงานทนายความ

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 70-72 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

บริการของเรา

บริการงานทั่วไปทางกฎหมาย ให้คำแนะนำปรึกษากฎหมายเบื้องต้นฟรี รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ฟ้องร้องให้การต่อสู้คดี ทั้งคดีแพ่งคดีอาญา คดีปกครอง ทุกคดี ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก จดทะเบียนรับรองบุตร อุทธรณ์ ฎีกา แก้อุทธรณ์ แก้ฎีกา ร่างสัญญา บังคับคดียึดอายัดทรัพย์สิน จดทะเบียนบริษัท ประกันตัว รับเป็นที่ปรึกษากฎหมาย และเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย

ประวัติทนายดนตร์

›  นิติศาสตร์บัณฑิต (นบ.) ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
›  บัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความ ประเภทตลอดชีพ เลขที่ 2035/2556
›  ที่ปรึกษากฎหมายเด็ก เลขที่ 58 4 102 047 ในศาลเยาวชนและครอบครัว
›  เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สมัยที่ 66 ปีการศึกษา 2556 จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ทนายความอิสระ , ที่ปรึกษากฎหมาย ‚ สำนักกฎหมายบัณฑิตธรรมฯ , สำนักงานเมตตาธรรมทนายความ , บริษัท สำนักงานกฎหมายศุภนิติ จำกัด , ทนายเครือข่าย ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน , ทนายอาสา สภาทนายความ ประจำส่วนราชการ กรุงเทพมหานคร

15,965Facebookถูกใจ

ทีมทนายความ

ดนตร์ เกษมรัชดารักษ์

ทนายดน

รณรงค์ วิเชียรเขียว

ลุงทนายรงค์

วิธวิทย์ พรหมอักษร

ทนายวิธ

ธงไทย สุริวรรณ์

ทนายไท

สุวพร ทองอินทร์

ทนายบาส

เบญจพล ศรีรักษา

ทนายเบน

นิวัฒน์ สอนทิพย์

ทนายวัฒน์

วีรนันท์ ฮวดศรี

ทนายป๊อก

ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์

ทนายแจม

นรเศรษฐ์ นาหนองตูม

ทนายรอน

กฎหมายน่ารู้

Call Now Button