31.3 C
กรุงเทพมหานคร
วันพุธ 27 กรกฎาคม 2016

สำนักงานทนายความ ปรึกษากฎหมายฟรี รับว่าความทั่วราชอาณาจักร บริการงานทั่วไปทางด้านกฎหมาย เผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย

สำนักงานทนายความบัณฑิตธรรมฯ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ฟ้องร้องต่อสู้คดี ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก อุทธรณ์ฎีกา แก้อุทธรณ์ฎีกา ร่างนิติกรรมสัญญา บังคับคดียึดอายัดทรัพย์สิน จดทะเบียนนิติบุคคล บริการงานทั่วไปทางด้านกฎหมาย รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษากฎหมายในเบื้องต้นถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงความถูกต้องและผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจและเป็นกันเอง

เว็บไซต์รู้กฎหมายกับทนายความ มีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายและขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมต่างๆ เพื่อที่ท่านจะได้เตรียมตัวได้อย่างถูกต้องไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ เพราะกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคน

ติดตามเรา

8,902ถูกใจชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

กฎหมายน่ารู้

แสดงความคิดเห็น