26.1 C
กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ 23 ตุลาคม 2016

สำนักงานทนายความ ปรึกษากฎหมายฟรี รับว่าความทั่วราชอาณาจักร บริการงานทั่วไปทางด้านกฎหมาย เผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย

สำนักงานทนายความบัณฑิตธรรมฯ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ฟ้องร้องต่อสู้คดี ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก อุทธรณ์ฎีกา แก้อุทธรณ์ฎีกา ร่างนิติกรรมสัญญา บังคับคดียึดอายัดทรัพย์สิน จดทะเบียนนิติบุคคล บริการงานทั่วไปทางด้านกฎหมาย รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษากฎหมายในเบื้องต้นถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงความถูกต้องและผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจและเป็นกันเอง

สำนักกฎหมายบัณฑิตธรรม อินเตอร์เนชั่นเนล ลอว์ และสำนักงานเมตตาธรรมทนายความ

เลขที่ 436 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ทนายดนตร์ โทรศัพท์ 086-399-9389 / โทรสาร 02-434-7426
Email : lawgeneration9@gmail.com

Facebook

ทนายความ

03010204070610

กฎหมายน่ารู้

แสดงความคิดเห็น