28.5 C
กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม 2017

สำนักงานทนายความ ปรึกษากฎหมายฟรี รับว่าความทั่วประเทศ บริการงานทั่วไปทางด้านกฎหมาย

สำนักงานทนายความ รับว่าความทั่วประเทศ ฟ้องร้องต่อสู้คดี ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก อุทธรณ์ฎีกา ร่างสัญญา บังคับคดียึดอายัดทรัพย์สิน จดทะเบียนนิติบุคคล บริการงานทั่วไปทางด้านกฎหมาย รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษากฎหมายในเบื้องต้นถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย

สำนักกฎหมายบัณฑิตธรรม ฯ และสำนักงานเมตตาธรรมทนายความ
เลขที่ 436 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700  โทรสาร 02-434-7426
ทนายดนตร์ โทรศัพท์ 086-399-9389
Email : lawgeneration9@gmail.com

Facebook

แสดงความคิดเห็น