31.5 C
กรุงเทพมหานคร
วันอังคาร 31 พฤษภาคม 2016
กู้ยืมเงินโดยมีการเรียกดอกเบี้ยถือเป็นคดีผู้บริโภคหรือไม่

ร้องครอบครองปรปักษ์รถยนต์อย่างคดีไม่มีข้อพิพาทได้หรือไม่

บุคคลภายนอกจะเข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้หรือไม่

นิยามความรักจากศาลฎีกา

คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องคำให้การ

สำนักงานทนายความ บริการปรึกษากฎหมายฟรี รับว่าความทั่วราชอาณาจักร เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมาย

สำนักงานทนายความบัณฑิตธรรมฯ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ฟ้องร้องต่อสู้คดี ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก อุทธรณ์ฎีกา แก้อุทธรณ์ฎีกา ร่างนิติกรรมสัญญา บังคับคดียึดอายัดทรัพย์สิน จดทะเบียนนิติบุคคล บริการงานทั่วไปทางด้านกฎหมาย รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษากฎหมายในเบื้องต้นถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงความถูกต้องและผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจและเป็นกันเอง

เว็บไซต์รู้กฎหมายกับทนายความ มีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายและขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมต่างๆ เพื่อที่ท่านจะได้เตรียมตัวได้อย่างถูกต้องไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ เพราะกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคน

Facebook

แสดงความคิดเห็น