ทนาย ศาลแขวงสมุทรปราการ

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ทนายความจังหวัดสมุทรปราการ
ทนายสมุทรปราการ

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ศาลแขวงสมุทรปราการ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ มี 6 อำเภอ
1. อำเภอเมืองสมุทรปราการ
2. อำเภอบางบ่อ
3. อำเภอบางพลี
4. อำเภอพระประแดง
5. อำเภอพระสมุทรเจดีย์
6. อำเภอบางเสาธง