ทนาย ศาลแขวงดอนเมือง

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 70-72 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ทนายศาลแขวงดอนเมือง

เขตดอนเมือง
เขตบางเขน  (เฉพาะแขวงอนุสาวรีย์)
เขตสายไหม  (เฉพาะแขวงคลองถนน)
เขตหลักสี่