ทนาย ศาลจังหวัดชัยบาดาล

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

เลขที่ 204 หมู่ 1 ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

ทนายความจังหวัดลพบุรี
ทนายลพบุรี

ศาลจังหวัดลพบุรี
ศาลแขวงลพบุรี
ศาลจังหวัดชัยบาดาล
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี มี 11 อำเภอ
1. อำเภอเมืองลพบุรี
2. อำเภอพัฒนานิคม
3. อำเภอโคกสำโรง
4. อำเภอชัยบาดาล
5. อำเภอท่าวุ้ง
6. อำเภอบ้านหมี่
7. อำเภอท่าหลวง
8. อำเภอสระโบสถ์
9. อำเภอโคกเจริญ
10. อำเภอลำสนธิ
11. อำเภอหนองม่วง