ทนายความ จังหวัดสุโขทัย

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 70-72 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ทนายความจังหวัดสุโขทัย
ทนายสุโขทัย

ศาลจังหวัดสุโขทัย
ศาลจังหวัดสวรรคโลก
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย มี 9 อำเภอ
1. อำเภอเมืองสุโขทัย
2. อำเภอบ้านด่านลานหอย
3. อำเภอคีรีมาศ
4. อำเภอกงไกรลาศ
5. อำเภอศรีสัชนาลัย
6. อำเภอศรีสำโรง
7. อำเภอสวรรคโลก
8. อำเภอศรีนคร
9. อำเภอทุ่งเสลี่ยม