ทนายความ จังหวัดสงขลา

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 70-72 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ทนายความจังหวัดสงขลา
ทนายสงขลา

ศาลจังหวัดสงขลา
ศาลแขวงสงขลา
ศาลจังหวัดนาทวี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา มี 16 อำเภอ
1. อำเภอเมืองสงขลา
2. อำเภอสทิงพระ
3. อำเภอจะนะ
4. อำเภอนาทวี
5. อำเภอเทพา
6. อำเภอสะบ้าย้อย
7. อำเภอระโนด
8. อำเภอกระแสสินธุ์
9. อำเภอรัตภูมิ
10. อำเภอสะเดา
11. อำเภอหาดใหญ่
12. อำเภอนาหม่อม
13. อำเภอควนเนียง
14. อำเภอบางกล่ำ
15. อำเภอสิงหนคร
16. อำเภอคลองหอยโข่ง