ทนายความ จังหวัดลำปาง

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 70-72 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ทนายความจังหวัดลำปาง
ทนายลำปาง

ศาลจังหวัดลำปาง
ศาลแขวงลำปาง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง มี 13 อำเภอ
1. อำเภอเมืองลำปาง
2. อำเภอแม่เมาะ
3. อำเภอเกาะคา
4. อำเภอเสริมงาม
5. อำเภองาว
6. อำเภอแจ้ห่ม
7. อำเภอวังเหนือ
8. อำเภอเถิน
9. อำเภอแม่พริก
10. อำเภอแม่ทะ
11. อำเภอสบปราบ
12. อำเภอห้างฉัตร
13. อำเภอเมืองปาน