ทนายความ จังหวัดพัทลุง

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 70-72 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ทนายความจังหวัดพัทลุง
ทนายพัทลุง

ศาลจังหวัดพัทลุง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง มี 11 อำเภอ
1. อำเภอเมืองพัทลุง
2. อำเภอกงหรา
3. อำเภอเขาชัยสน
4. อำเภอตะโหมด
5. อำเภอควนขนุน
6. อำเภอปากพะยูน
7. อำเภอศรีบรรพต
8. อำเภอป่าบอน
9. อำเภอบางแก้ว
10. อำเภอป่าพะยอม
11. อำเภอศรีนครินทร์