ทนายความ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 70-72 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ทนายความจังหวัดชัยภูมิ
ทนายชัยภูมิ

ศาลจังหวัดชัยภูมิ
ศาลจังหวัดภูเขียว
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ มี 16 อำเภอ
1. อำเภอเมืองชัยภูมิ
2. อำเภอบ้านเขว้า
3. อำเภอคอนสวรรค์
4. อำเภอเกษตรสมบูรณ์
5. อำเภอหนองบัวแดง
6. อำเภอจัตุรัส
7. อำเภอบำเหน็จณรงค์
8. อำเภอหนองบัวระเหว
9. อำเภอเทพสถิต
10. อำเภอภูเขียว
11. อำเภอบ้านแท่น
12. อำเภอแก้งคร้อ
13. อำเภอคอนสาร
14. อำเภอภักดีชุมพล
15. อำเภอเนินสง่า
16. อำเภอซับใหญ่