บัญชีทรัพย์มรดก

การยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์มรดกเข้าไปด้วย ว่าเจ้ามรดกมีทรัพย์สินอะไรบ้างที่ผู้จัดการมรดกจะต้องไปดำเนินการภายหลังศาลมีคำสั่งตั้งแล้ว

บัญชีทรัพย์มรดก

1. ที่ดินโฉนดที่ 12345 เลขที่ดิน 12 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 34 ตารางวา พร้อมบ้านเลขที่ 123 ราคาประมาณ 1,234,567 บาท

2. บัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน เลขที่ 1234567890 มียอดเงินฝาก 1,000,000บาท

3. ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการรวบรวมและยังติดตามสืบหาอยู่

ทนายความ เตรียมสอบตั๋วทนาย