sira

ส.ส. สิระ เจนจาคะ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ – จตุจักร

ที่ทำการ : บ้านทรงไทย ตรงข้ามศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
เลขที่ 99/519 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส

โดยเฉพาะบ่อนการพนัน หนี้นอกระบบ เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ทวงหนี้ผิดกฎหมาย

โทร. 087-629-5555

Call Now Button