ทนายความ test

ทนายดนตร์  

อาชีพทนายความกับประชาคมทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

เมื่อประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเข้าสู่การเป็นประชาคมทางเศรษฐกิจอาเซียนนั้น จะส่งผลต่อการประกอบธุรกิจต่างๆที่จะมีตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้น โดยในกฎบัตร AEC นั้นได้กำหนดภาษาทางการของอาเซียนก็คือ ภาษาอังกฤษ

แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนอาเซียนที่เกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านกฎหมาย อาชีพทนายความนั้น ยังไม่เปิดให้อย่างเสรี แต่ก็มีแนวโน้มเหมือนกันว่าจะไปทางไหน ซึ่งวิชาชีพอื่นเปิดกว้างมากกว่าวิชาชีพทนายความมาก การจะมาทำอาชีพทนายความในประเทศไทยได้นั้น ก็ต้องมาเรียนกฎหมายของประเทศไทย ถึงแม้หลักการทั่วๆไปจะคล้ายคลึงกันก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่เหมือนวิชาชีพอื่นๆที่มีความเป็นสากล

กฎหมายเป็นวิชาชีพที่ค่อนข้างจะเฉพาะทาง เมื่อจบปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มาแล้ว ก็ยังมีเนติบัณฑิต สอบตั๋วทนาย ฝึกงาน กว่าจะว่าความเป็น กว่าจะเก่ง กว่าจะมีชื่อเสียงก็ลำบากพออยู่แล้ว ถ้ามีการเปิดโลกความเป็นเสรี ตลาดก็จะกว้างมากขึ้น การแข่งขันก็จะเพิ่มมากขึ้น ทนายความ AEC ก็ควรต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ โดยเฉพาะทางด้านภาษาอังกฤษ English For Lawyer

 

Blockquote

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 70-72 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

Quote box centre

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 70-72 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

Pull quote centre

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 70-72 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

  • สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 70-72 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
  1. สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 70-72 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

H2

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 70-72 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

สี

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 70-72 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 ?